Egeweb Grubu
  • Ege Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kulüplerin, çalışma ve proje gruplarının kullanması amacıyla site barındırma hizmeti verilir.
  • Web sayfaları için istenen alan adları açılır ve ilgili birimlere bilgileri gönderilir.
  • Üniversite Akademik ve idari birimlerin talepleri ve birim iş planları doğrultusunda web sayfaları tasarlanır ve güncellenir. Belirlenen ihtiyaçlara cevap vermek üzere web hizmeti verecek yazılımlar tasarlanır.
  • Ege Üniversitesi anasayfa tasarımı ve güncellemeleri yapılır. Üniversitedeki diğer birimlere gerekli durumlarda web tasarım desteği verilir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında geliştirilen yazılımların arayüz tasarımları yapılarak katkı sağlanır.
  • Ege Üniversitesi bünyesinde standart taslağa göre hazırlanan Web Sitelerinin tasarım yenilenmesi, güncellenmesi(bilgi, resim, form ekleme), yayınlanması ve birimlere destek verme işlemleri yapılmaktadır.
  • Web sayfası içeriklerini güncelleme işlemlerini yapacak birim sorumlularına gerekli eğitim verilmektedir.
  • Üniversitemizde düzenlenen  etkinlikler Üniversitemiz ana web sayfasından duyurulmaktadır.
  • Ege Üniversitesi'nde birimler arası iletişimi sağlamak amacıyla hazırlanan Web Sayfasındaki Egetel'i güncelleyen birim sorumluları ile koordinasyonu sağlar.
  • Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün araç hakediş yazılımı yapılmış olup sürekli güncellemeleri takip edilmektedir.
  • Yök Faaliyet Bilgi Sistemine giriş yapılabilmesi için form güncellemeleri ve birimlerden gelen faaliyetlerin sisteme girişi yapılmaktadır.